จีน อลูมิเนียม HNS ASIC Miner เงียบ Goldshell HS3 SE 930G 930W การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต

อลูมิเนียม HNS ASIC Miner เงียบ Goldshell HS3 SE 930G 930W การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต

อัตราแฮช: 930G
อัลกอริทึม: Blake2B+SHA3
การใช้พลังงาน: 930W
จีน 230W HNS ASIC Miner Goldshell HS BOX 235G พลังแฮชในกล่อง

230W HNS ASIC Miner Goldshell HS BOX 235G พลังแฮชในกล่อง

อัตราแฮช: 235G
อัลกอริทึม: Blake2B+SHA3
การใช้พลังงาน: 230W
จีน Metal HNS ASIC Miner Goldshell HS5 แฮชเรตสูง 2700G 2654W

Metal HNS ASIC Miner Goldshell HS5 แฮชเรตสูง 2700G 2654W

อัตราแฮช: HNS: 2700GH/s หรือ SC: 5400GH/s
อัลกอริทึม: Blake2B+SHA3
การใช้พลังงาน: HNS: 2650W หรือ SC: 1500W
1